Analizy Ryzyka

Country Risk and Insights

Transakcje handlowe i okołohandlowe

Ocena ryzyka politycznego 1 do 7

Ryzyko krótkoterminowe

Pokaż na mapie

Ryzysko średnio / długoterminowe

Pokaż na mapie

Klasyfikacja składek OECD

Pokaż na mapie

Ryzyko otoczenia przedsiębiorstwa A do G

Pokaż na mapie

Inwestycje zagraniczne 1 do 7

Ocena ryzyka wystąpienia przemocy politycznej

Pokaż na mapie

Ocena ryzyka wywłaszczenia

Pokaż na mapie

Niewymienialność waluty i ryzyko ograniczeń transferowych

Pokaż na mapie

Low risk
High risk
Image of a man

Wiadomości z sektora i regionu

Znajdź szczegółową ocenę konkretnego sektora lub regionu. Uzyskaj przegląd bieżącej sytuacji.