Změny pojistných kategorií dle OECD: Albánie, Egypt, Kazachstán, Uzbekistán a Bahrajn

18/02/2019

Filed under

share article

V souladu s klasifikací zemí podle míry teritoriálního rizika, které vydává Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), změnila společnost Credendo pojistné kategorie politického rizika středně až dlouhodobých obchodních transakcí u některých zemí. Pozitivní změnu zaznamenaly Albánie, Egypt, Kazachstán a Uzbekistán, které se přesunuly z kategorie 6 do kategorie 5 (na sedmibodové stupnici, kde stupeň 7 reprezentuje nejvyšší rizikovou a pojistnou kategorii). Opačným směrem se posunul Bahrajn, který z kategorie 4 spadl na stupeň 5.

Podmínky pojištění rizik v těchto zemích se nemění.

Přehled změn v kategoriích pojistného:

18/02/2019

Filed under