Podvody s falešnou identitou jsou stálým problémem

26/11/2019

share article

Jak rozeznat obchod, při kterém se vás podvodník snaží připravit o zboží i o peníze?
„Přestože podvody s falešnými odběrateli nejsou žádnou novinkou, stále se ve své praxi s tímto problémem setkáváme,“ říká Martin Fritz, dlouholetý ředitel útvaru Claims&Collection a člen představenstva úvěrové pojišťovny Credendo. Jak poznat podezřelé objednávky a nestát se jednou z dalších obětí podvodníků?
 
Jak podvod, v němž figuruje falešná identita, vypadá?
Podvodníci se obvykle vydávají za odběratele, s nímž firma běžně spolupracuje, pokud jde o nového odběratele, pak za firmu s dobrým renomé, nebo za velkoobchodníka, který dodává zboží jejich obchodním partnerům, a podobně. Podvodník většinou pracuje s e-mailovou adresou, která se velmi podobá standardně užívané e-mailové adrese. Rozdíly oproti originálním e-mailům jsou přitom jen velmi nepatrné - jde například o různá interpunkční znaménka nebo třeba i jedno písmeno. Dodavatel si tak drobného rozdílu nevšimne, objednávku, která z daného emailu přijde, akceptuje a na jejím základě pošle podvodníkovi požadované zboží.
 
Kdy jste se naposledy s takovým podvodem setkali?
S podvody tohoto typu se setkáváme pravidelně, zhruba desetkrát do roka. Přestože to není závratné číslo, o ztrátách, které podvedená firma utrpí, se to už bohužel říct nedá. Dlužné částky jsou většinou v řádech milionů korun.  Na dva případy jsme narazili poměrně nedávno a zajímavé bylo, že se v obou situacích jednalo o dodávku zboží do Velké Británie. Komunikace ze strany objednávajícího byla velmi propracovaná a vypadala naprosto věrohodně.
 
Zmiňoval jste, že podvody lze jen velmi těžko odhalit. V jaké fázi se to podařilo v těch posledních dvou případech? Přišlo se na ně včas?
U posledních dvou zmiňovaných případů je, řečeno sportovní terminologií, skóre 1:1. První podvod byl bohužel dokonán. Klient nás kontaktoval až v době, kdy objednávku akceptoval, zboží dodal a ve snaze upomínat zaplacení vystavené faktury zjistil, že šlo o podvodnou objednávku. Zboží za několik milionů odebral někdo vydávající se za zavedenou a dobře hodnocenou společnost, vzápětí zmizel a faktura zůstala nezaplacená. Druhý podvod se díky spolupráci s naší pojišťovnou podařilo odhalit včas. Jeden z našich klientů nás totiž naštěstí požádal o prověření pojistného limitu na britskou firmu, která u něj objednala zboží. Naši analytici přitom zjistili, že jsme v nedávné minulosti měli na stole kauzu, kde se za stejnou společnost vydával někdo jiný. Došlo k dodávce a dodavatel přišel o zboží i o peníze. Okamžitě jsme informovali klienta a kontaktovali společnost domnělého objednávajícího. Zjistilo se, že objednávka byla pokusem o podvod, kontaktní e-mail je falešný a skutečná společnost firmu nikdy nekontaktovala.
 
V  případě, kdy dojde k dodávce zboží na základě falešné objednávky, už ale klientovi pomoci nedokážete.
Z pohledu pojištění bohužel ne. Jako úvěrová pojišťovna chráníme klienty proti riziku nezaplacení pohledávek z titulu dodávky zboží či služeb pojištěnému subjektu, odběrateli. V případě dodávky zboží či služeb na základě falešné objednávky nedojde k dodávce pojištěnému odběrateli. Odběratelem je někdo úplně jiný, mnohdy není možné vůbec zjistit kdo. Tím pádem jde o nepojištěný subjekt a takto vzniklé pohledávky tedy nejsou pojištěné v rámci úvěrového pojištění. Klientovi můžeme pomoci se zjištěním dodatečných informací, případně podáním trestního oznámení prostřednictví s námi spolupracujících inkasních společností v zahraničí. Řada případů se ale dá zachránit včas, proto našim klientům radíme, aby s námi aktivně spolupracovali a v případě podezřelých okolností nás neváhali kontaktovat s žádostí o prověření odběratele. Mohou tím pomoci nejen sobě, ale i ostatním firmám.
 
Co mohou firmy samy udělat proto, aby se díky takovým podvodníkům nedostaly do problémů?
Kromě aktivní spolupráce s úvěrovou pojišťovnou našim klientům radíme, aby si objednávky od nových zákazníků, případně jakkoli podezřelé objednávky, vždy prověřovali, a to nejlépe telefonicky. Ale pozor, ne na čísle, které je uvedeno jako kontaktní v daném emailu, protože pak se dovolají tomu, kdo je chce podvést a ten samozřejmě potvrdí, že vše je v pořádku. Nejlepší je podívat se na webové stránky objednávajícího, kde lze najít skutečné kontaktní osoby. Na daných stránkách je možné porovnat emailové adresy s tou, ze které přišla objednávka nebo je možné kontaktovat osoby ve firmě objednávajícího, které mohou potvrdit, že se jedná opravdu o autentickou objednávku.
Zároveň doporučujeme prověřit si místo dodání zboží. V daných případech podvodných objednávek to je právě podezřelé místo dodání, které může být jedním z varovných signálů, jelikož logicky nemůže být v prostorách či majetku dané firmy. Často to bývají různé velkosklady, nebo parkoviště. Stává se, že v původní objednávce je jako adresa místa dodání uvedena adresa skutečné firmy, ale těsně před dodáním dojde ze strany objednávajícího ke změně. V tom okamžiku by měl dodavatel zpozornět. Navíc radíme ověřovat si veškeré informace z nezávislých zdrojů - jak nabídku spolupráce, tak například změnu platebních instrukcí. Možná to v dnešní rychlé době zní, jako velmi složitý a zdlouhavý proces, ale zabránění ztrátě zboží v řádech milionů za to stojí.
 
 

Jak rozeznat obchod, při kterém se vás podvodník snaží připravit o zboží i o peníze? Podívejte se na našich 6 rad jak se bránit

26/11/2019