Credendo sloučí své specializované úvěrové pojišťovny do jedné společnosti

21/09/2020

Filed under

share article

Skupina Credendo oznamuje zamýšlenou fúzi dvou svých specializovaných úvěrových pojišťoven, Credendo – Excess & Surety a Credendo – Single Risk plánovanou na první polovinu roku 2021. Cílem je v souladu s vizí společnosti Credendo nabídnout komplexní řešení v oblasti úvěrového pojištění dostupná pro všechny velikosti a typy podniků a kryjící rizika po celém světě.

Skupina Credendo oznamuje zamýšlenou fúzi dvou svých specializovaných úvěrových pojišťoven,  Credendo – Excess & Surety a Credendo – Single Risk plánovanou na první polovinu roku 2021. Cílem je v souladu s vizí společnosti Credendo nabídnout komplexní řešení v oblasti úvěrového pojištění dostupná pro všechny velikosti a typy podniků a kryjící rizika po celém světě.

  • Fúze plánovaná na první polovinu roku 2021 spojí všechny specializované linie úvěrového pojištění a pojištění záruk do jedné společnosti. Nový subjekt Credendo – Guratantees & Speciality Risks podpoří růstové ambice obou společností.
  • Se splaceným kapitálem ve výši 135 milionů EUR se Credendo - Guatantees & Speciality Risks se sídlem v Bruselu a rozsáhlou sítí poboček v Rakousku, Francii, Německu, Itálii, Lucembursku, Nizozemí, Polsku, Španělsku a Švýcarsku stane významným specializovaným pojistitelem nabízejícím pojištění záruk, pojištění excess of loss a single risk.
  • Díky fúzi vznikne nový významný hráč na trhu specializovaného úvěrového pojištění a záruk. Cílem je otevřít se novým trhům a získat nové klienty, kteří budou těžit z široké škály prostředků a rozšiřování distribučních kanálů. O inovativním nastavení společnosti svědčí její revoluční produkt v oblasti pojištění záruk (SurTech) a unikátní produkt excess of loss.

Fúze je stále předmětem všech nezbytných regulačních povolení.

Rozšíření obchodní činnosti specializovaných linií úvěrového pojištění

„Tím, že se staneme důležitým strategickým partnerem našich klientů a spojením odborných znalostí, flexibility a inovativních technologií, které se staly základem úspěchu našich dvou specializovaných pojišťoven, máme skvělou příležitost využít volatilního tržního prostředí. Credendo – Guarantees & Speciality Risks  spojuje dva z našich subjektů, jež se vzhledem ke svému geografickému umístění i vzhledem ke své činnosti velmi dobře doplňují, a to jak z hlediska své činnosti, tak z geografického hlediska a budou mít trvalý dopad na rozvoj podnikání,“ uvádí Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny Credendo.

Credendo – Excess & Surety jako specializovaná úvěrová pojišťovna poskytující na evropském trhu  excess of loss, top-up cover a pojištění záruk vykazuje nepřetržitý růst. Eckhard Horst, generální ředitel Credendo – Excess & Surety říká: „To, že se staneme větším hráčem, podporuje naši strategii rozvoje dalších kapacit k uspokojení rostoucí poptávky ze strany velkých korporací i malých a středních podniků, zejména pokud jde o pojištění záruk. Pomůže to cíli uvedení našich produktů na další trhy, kde je aktivní Credendo-Single Risk a vývoji inovativních technologických řešení stavějících na platformě Credendo Booster.“

Michael Frank, generální ředitel Credendo – Single Risk říká: Jsme nadšeni, že sjednotíme své subjekty i aktivity, abychom získali vedoucí postavení na trhu specializovaného pojištění. Pro ty, kteří s námi spolupracují, to bude opravdový přínos, protože cílem plánované fúze je posílení naší kapitálové základny a finanční spolehlivosti.  Budoucí entita bude schopna uspokojit takové klienty, jako jsou banky.“

Evropská stopa

Se svým sídlem v Bruselu a týmy v devíti zemích (Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Švýcarsko) bude nový subjekt fungovat pod vedením Eckharda Horsta, současného generálního ředitele Credendo – Excess & Surety, s podporou tří Business Lines manažerů, z nichž každý bude odpovědný za specializovanou linii úvěrového pojištění. Annet de Grooth se sídlem v Amsterdamu bude koordinovat pojištění záruk, Marco Sensi bude z Itálie koordinovat pojištění excess of loss a Kerlijne Van Steen, která nedávno nastoupila do Credendo – Single Risks ve Švýcarsku, bude koordinovat pojištění single risk.

 

21/09/2020

Filed under