Christoph Witte: Čím déle bude nejistota trvat, tím více ekonomického potenciálu přijde nazmar

share article

Aktuální krizi se zřejmě nikdo úplně nevyhne. Světová ekonomika se náhle a neočekávaně zastavila v rozsahu, který nemá v mírových časech obdoby. Ačkoliv přijatá opatření jsou účinná v boji proti pandemii covid-19, zároveň dramaticky omezují hospodářský růst a obchodní podmínky. Jak Credendo reaguje na aktuální situaci? A co můžeme očekávat, až krize ustoupí? O tom hovoří Christoph Witte, generální ředitel a člen představenstva Credendo – Short-Term EU Risks.
Aktuální krizi se zřejmě nikdo úplně nevyhne. Světová ekonomika se náhle a neočekávaně zastavila v rozsahu, který nemá v mírových časech obdoby. Ačkoliv přijatá opatření jsou účinná v boji proti pandemii covid-19, zároveň dramaticky omezují hospodářský růst a obchodní podmínky. Jak Credendo reaguje na aktuální situaci? A co můžeme očekávat, až krize ustoupí?  O tom hovoří Christoph Witte, generální ředitel a člen představenstva Credendo – Short-Term EU Risks.
 
Čelíme bezprecedentní krizi. Lze odhadnout, jak dlouhé období nejistoty je ještě před námi?
Pandemie překvapila všechny vlády. Zatím nikdo neví, jak se bude virus v budoucnu chovat. Některé evropské státy již začaly opatrně uvolňovat přijatá opatření, ale vlády pravděpodobně zruší veškerá nařízení až ve chvíli, kdy bude k dispozici vakcína alespoň pro všechny ohrožené osoby.  Mnoho odborníků očekává, že by to mohlo být ještě před koncem letošního roku. Pokud se to podaří, čeká nás příští rok velmi silný hospodářský růst. Ovšem čím déle bude trvat současné období nejistoty, tím více ekonomického potenciálu přijde nazmar, a tím slabší bude následné hospodářské oživení.
 
Jak reagujete na aktuální situaci? Aktualizovalo Credendo ratingy komerčního a politického rizika jednotlivých zemí? 
Credendo pravidelně monitoruje rizikovost zemí i jednotlivých sektorů. Naši klienti mají k dispozici informace nejen o rizikovosti jejich odběratelského portfolia, ale i o vývoji politické a ekonomické situace v mnoha zemích světa. Jakmile se ukázalo, že pandemie covid-19 stáhne světovou ekonomiku do nejhorší recese od roku 1929, Credendo zrevidovalo ratingy jednotlivých zemí a odvětví. Ať už hovoříme o vyspělých nebo rozvojových zemích, současné krizi nemůže uniknout žádná z nich. Řada rozvíjejících se trhů byla na zvládnutí hospodářského útlumu celkem dobře připravena, ale vzhledem k hluboké recesi způsobené narušením obchodu, klesajícími cenami komodit a odlivem kapitálu, muselo Credendo snížit rating politického rizika většiny rozvíjejících se trhů. Jak už bylo řečeno, svět míří k nejzávažnější recesi od roku 1929, a proto Credendo celosvětově snížilo většině zemí také rating komerčních rizik. Jakmile ekonomiky porostou, měl by být rating dotčených zemí opět zvýšen. 
 
Jak situace ovlivňuje rating pojištěných odběratelů?
Jen málo společností může uniknout zhoršujícímu se ekonomickému prostředí, kterému čelí v rámci svých zemí a odvětví. Credendo proto postupně reviduje hodnocení jednotlivých pojištěných odběratelů s cílem zohlednit, jak jsou současnou pandemií ovlivněni. Většina revizí pravděpodobně povede ke snížení ratingu a Credendo bude pečlivě přehodnocovat svůj přístup k riziku.
 
Projevila se už aktuální situace na výši škod nebo čekáte, že k tomu teprve dojde?
Zhoršující se ekonomická situace se téměř automaticky promítá do rostoucího počtu faktur, které nejsou včas uhrazeny. Jako úvěrová pojišťovna obvykle zaznamenáváme nárůst pojistných událostí zhruba devět měsíců poté, co ekonomika sklouzne do recese. Tentokrát však očekáváme, že dopad bude rychlejší, neboť opatření proti šíření viru okamžitě ovlivnila likviditu mnoha společností. Zatím nepozorujeme nárůst pojistných událostí, protože naši klienti nás musí informovat o případných opožděných platbách zpravidla 90 dní po datu splatnosti faktury. Ale jsme zde a jsme připraveni dostát své roli úvěrové pojišťovny.
 
Co můžeme očekávat, až krize ustoupí?
Většina nejvyspělejších zemí připravuje balíčky na podporu ekonomiky v naprosto nebývalém rozsahu. Vlády mají v reakci na tento exogenní šok samozřejmě právo poskytnout svým ekonomikám masivní podporu. Nicméně výsledkem bude obrovský nárůst veřejného dluhu, a ten se bude muset tak jako tak znovu zaplatit. Následovat bude zřejmě zvýšení daní, což by mohlo ve střednědobém horizontu snížit hospodářský růst.
 
Jakým rizikům budou firmy čelit v průběhu nejbližších měsíců a na co by se měly připravit? A jak jim může Credendo pomoci?
Pandemie covid-19 ovlivňuje společnosti po celém světě a ve velmi různorodých odvětvích. Mnoho jich bude čelit problémům s likviditou a někdy budou ztráty tak velké, že ovlivní i jejich solventnost. Můžeme tudíž očekávat výrazný nárůst počtu neuhrazených plateb. Je důležité, abychom se na takovou situaci všichni připravili, zajistili naše pohledávky a ke každému případu přistupovali individuálně. Credendo svým klientům nabízí nejen převzetí všech významných rizik, ale také odborné znalosti, podporu při vymáhání nezaplacených faktur nebo vyjednávání splátkových kalendářů s dlužníky.  
 
Nacházíme se v situaci, kterou si nedávno nikdo ani nedovedl představit. Jak jste se s ní vypořádali vy jako společnost? Jak se vám podařilo zajistit stabilitu a kontinuitu v těchto nepříznivých podmínkách? 
V Credendu děláme maximum, abychom našim klientům poskytovali služby nepřetržitě bez ohledu na situaci. Naši zaměstnanci již dříve příležitostně pracovali z domova, a proto jsme byli schopni zajistit provozní kontinuitu a pokračovat v činnosti bez jakýchkoliv omezení. Náš tým nastalou situaci bez zaváhání zvládl.  Ovšem ani ty nejlepší moderní komunikační nástroje nemohou nahradit lidské kontakty, proto se už těšíme, až se vše vrátí do normálu a budeme se moci znovu osobně setkat s našimi kolegy i klienty…
 
Pravděpodobně budete souhlasit, že aktuální situace není obecně příznivá. Můžeme na ní přesto najít něco pozitivního?
Můžeme být hrdí, že se nám podařilo zajistit nepřerušený provoz s ohledem na naše klienty i zaměstnance. Videokonference jsme samozřejmě využívali již v minulosti, ale nyní si uvědomujeme, že nám tyto nástroje umožňují vykonávat práci a přitom omezit cestování a s ním související škody na životním prostředí. 
 
Co byste v této krizi vzkázal Vašim klientům?
Krize se vyvíjí velmi rychle, ujistěte se, že obchodujete za bezpečných podmínek! Credendo je tu, aby Vás podpořilo. Naše pojišťovna je součástí silné evropské skupiny. Credendo má za sebou téměř stoletou existenci a prošlo mnoha nelehkými obdobími naší novodobé historie. I dnes stojíme na pevných základech, na které se můžete spolehnout.