Stopnja deželnega tveganja

Country Risk and Insights
Clicking the element shows a select field with a list of suggested results. Making a selection will redirect to the corresponding page

Izvozne transakcije

Politično tveganje 1 do 7

Kratkoročno

Show on map

Srednje/dolgoročno

Show on map

Premijska klasifikacija OECD

Show on map

Tveganje poslovnega okolja od A do G

Show on map

Neposredne naložbe 1 do 7

Tveganje političnega nasilja

Show on map

Tveganje razlastitve

Show on map

Nekonvertibilnost valute in tveganje omejitve prenosa

Show on map

Low risk
High risk
Image of a man

Novice iz sektorja in regije

Poiščite podrobno oceno določenega sektorja ali regije. Pridobite pregled trenutnih razmer.