Turning uncertainties into opportunities since 1921

Pomôžeme vám s tým, čo viete najlepšie.

Export2022_Beer.jpg

RIZIKÁ KRAJÍN ZBLÍZKA

Získajte okamžité hodnotenie rizika akejkoľvek krajiny alebo svetadielu. Sledujte nepretržite najvýznamnejšie rizikové parametre. Ponorte sa do najdôležitejších správ a rizikových analýz a spoznajte pozadie udalostí.

Svetový prehľad

SPRÁVY

CSR_ENNLFR-sq.jpg

Udržateľnosť v spoločnosti Credendo

Pre spoločnosť Credendo je firemná udržateľnosť veľmi dôležitá. Podnikáme spôsobom, ktorý je spoločensky zodpovedný a prezieravý, s prihliadnutím na dopad na životné prostredie, spoločnosť, ekonomiku, našich spolupracovníkov a našich zamestnancov.

ZISTITE, ČO POTREBUJETE

Vyberte si možnosť, ktorá vás najlepšie vystihuje, aby ste našli najvhodnejšie riešenie.

Typ riešenia

Multi-risk poistenie

Poistné produkty kryjúce viac transakcií alebo odberateľov, vrátane špecializovaných línií poistenia.

Typ riešenia

Single-risk poistenie

Poistné produkty kryjúce jednu transakciu (single risk) alebo jedného odberateľa.

Typ riešenia

Poistenie záruk

Záruky poskytované v zmluvnom alebo právnom rámci.

Naše hodnoty

Ako poskytovateľ poistenia rozumieme rizik