Turning uncertainties into opportunities

Credendo pomáha podnikateľom realizovať ich obchodné sny už od roku 1921.

Credendo 100 years

RIZIKÁ KRAJÍN ZBLÍZKA

Získajte okamžité hodnotenie rizika akejkoľvek krajiny alebo svetadielu. Sledujte nepretržite najvýznamnejšie rizikové parametre. Ponorte sa do najdôležitejších správ a rizikových analýz a spoznajte pozadie udalostí.

Svetový prehľad

SPRÁVY

AnnualReport2021.jpg

Výročná správa

Spoločnosť Credendo oslávila svoje storočné výročie silným rastom, posilnením pozície na trhu a vývojom inovatívnych produktov. To všetko sú životne dôležité aktíva pre budúcnosť, ktorú chce Credendo stavať na kľúčovom strategickom cieli minimalizácie dopadov na životné prostredie. Skupina tiež v roku 2021 vykázala pokračujúci rast výnosov z poistného a zaznamenala výrazné zníženie počtu škôd a solídny návrat k ziskovosti.

ZISTITE, ČO POTREBUJETE

Vyberte si možnosť, ktorá vás najlepšie vystihuje, aby ste našli najvhodnejšie riešenie.

Typ riešenia

Multi-risk poistenie

Poistné produkty kryjúce viac transakcií alebo odberateľov, vrátane špecializovaných línií poistenia.

Typ riešenia

Single-risk poistenie

Poistné produkty kryjúce jednu transakciu (single risk) alebo jedného odberateľa.

Typ riešenia

Poistenie záruk

Záruky poskytované v zmluvnom alebo právnom rámci.

Naše hodnoty

Ako poskytovateľ poistenia rozumieme rizikám a ich odlišným podobám. Due diligence je štandardom, ale my ideme ďalej. Ako vyzerá náš prístup?
 • Klient je na prvom mieste

  Spokojnosť klienta je pre nás na prvom mieste. Počúvame, ponúkame riešenie na mieru, sme vždy k dispozícii, vysvetľujeme svoje rozhodnutia a poskytujeme prvotriedny zákaznícky servis. Naši zamestnanci prichádzajú so šikovnými riešeniami v reakcii na konkrétne podnikateľské potreby alebo komplexné rizikové situácie.

  Dodáme vám riešenie na mieru.

 • Rešpekt

  Rešpektujeme svojich klientov, zamestnancov, akcionárov a ďalšie osoby, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujeme, rešpektujeme spoločnosť a životné prostredie. So zaujatím vystupujeme proti akejkoľvek forme diskriminácie. Ku každému sa správame spravodlivo a čestne. Vždy sa snažíme konať správne a podľa štandardov etického chovania.

  Môžete nám veriť.

 • Spoľahlivosť

  Naším cieľom je byť vo svojom odbore expertmi na podnikanie a riziká. Usilujeme sa o efektivitu činností, ktorá podporuje vzťahy s klientmi. Na svoje činnosti pozeráme z dlhodobého hľadiska, ktoré presahuje cyklický prístup, a usilujeme sa o udržateľné finančné výsledky.

  Môžete sa na nás spoľahnúť.

CSR

Spoločenská zodpovednosť

Udržateľnosť je pre Credendo veľmi dôležitá. Chceme podnikať spôsobom, ktorý je spoločensky zodpovedný a prezieravý, so zohľadnením vplyvu našich aktivít na životné prostredie, spoločnosť, ekonomiku, na našich zamestnancov aj ďalšie zainteresované strany.

Welcome to SWOTCAST

Swotcast

Séria podcastov, ktoré vám pomôžu exportovať bez rizika. Aj v dobe počas krízy.