Turning uncertainties into opportunities

Credendo pomaga przedsiębiorcom w realizacji ich marzeń eksportowych od 1921 roku.

Credendo 100 years

KRAJOWE OCENY RYZYKA I ANALIZY

Otrzymaj natychmiastową ocenę ryzyka dla kraju lub kontynentu. Stale monitoruj ważne paramentry ryzyka. Zapoznaj się z odpowiednimi alertami, analizami ryzyka i powiązanymi wiadomościami.

Ogólne dane światowe

CENTRUM WIEDZY

job, contract

KARIERA

Chciałbyś pracować w międzynarodowym środowisku czwartej co do wielkości europejskiej grupy firm zajmujących się ubezpieczaniem należności? Zapoznaj się z ofertą pracy, być może szukamy właśnie Ciebie. 

ZNAJDŹ TO, CZEGO SZUKASZ

Wybierz opcję, która najlepiej cię opisuje, aby znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Typ rozwiązania

Ubezpieczenie Multi-risk

Produkty ubezpieczeniowe obejmujące kilka transakcji lub nabywców, w tym linie specjalistyczne.

Typ rozwiązania

Ubezpieczenie Single-risk

Produkty ubezpieczeniowe obejmujące pojedyncze transakcje lub pojedynczych nabywców.

Typ rozwiązania

Poręczenia

Gwarancje udzielane w ramach umownych lub prawnych.

Wartości

Jako ubezpieczyciel, sporo wiemy o ryzyku w różnych formach. Due diligence jest standardem, ale my idziemy znacznie dalej. Oto nasze podejście.
 • Nastawienie na klienta

  Zadowolenie klienta jest podstawą naszych wartości. Słuchamy, proponujemy indywidualne rozwiązania, jesteśmy otwarci, wyjaśnimy nasze decyzje i dostarczamy najwyższej klasy obsługę. Nasi ludzie wymyślają inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesowe lub złożoność ryzyk środowiskowych.

  Otrzymasz indywidualne rozwiązania.

 • Szacunek

  Okazujemy szacunek naszym klientom, pracownikom, udziałowcom i wszystkim innym, współpracującym z nami podmiotom, jak również społeczeństwu i środowisku. Stanowczo opowiadamy się przeciwko jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Każdego traktujemy sprawiedliwie i uczciwie. Zawsze staramy się działać praworządnie i stosować wysokie standardy etycznego zachowania.

  Możesz nam zaufać.

 • Niezawodność

  Bazujemy na solidnej wiedzy i najwyższej klasy ekspertyzach w zakresie biznesu oraz ryzyka. Dążymy do efektywności operacyjnej, stanowiącej podstawę działań wobec klienta. Na nasze działania spoglądamy z perspektywy długoterminowej i dążymy do zrównoważonych wyników finansowych.

  Możesz na nas liczyć.

Credendo_WiderScene_NW_P_RGB_004_42-3043_4328-750

Raport roczny

Pomimo wpływu pandemii na gospodarkę, przychody Credendo ze składek ubezpieczeniowych utrzymują się na wysokim poziomie 334 mln €, przy wzroście o 6,1%.  W 2020 roku Credendo uruchomiło nową gwarancję finansową i program reasekuracji w imieniu Państwa, aby wesprzeć Belgijską gospodarkę podczas pandemii Covid-19. Nasz nowy, połączony podmiot Credendo – Guarantees & Speciality Risks pomoże nam stać się większym graczem na rynku poręczeń.

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zrównoważony rozwój firmy jest bardzo ważny dla Credendo. Prowadzimy naszą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę przyszły, potencjalny wpływ naszych działań na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę, naszych interesariuszy i naszych pracowników.